header banner
Default

Grote problemen met uitloggen van Google-accounts


Google-accounts uitgelogd

VIDEO: Easy Way To Bypass Google Account Verification (New)
EM PRODUCTIONS

Veel mensen werden vanochtend wakker met een uitgelogd Google-account. Het was hierdoor bijvoorbeeld niet mogelijk om Google Drive, Gmail of de Play Store te benaderen. Bij een groep mensen verscheen de melding 'Actie op account vereist' in de statusbalk, waarna het wachtwoord opnieuw ingevoerd moest worden. Zodra dit gedaan werd, werkte alles weer naar behoren.

Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. Ook op de redactie zijn er problemen met Google-accounts. Zo zijn er een aantal accounts uitgelogd, maar er zijn ook problemen met bijvoorbeeld de OnHub, de router van Google. Deze lijkt niet meer te functioneren zoals het zou moeten. Deze is natuurlijk gekoppeld aan een Google-account en wordt daardoor volledig gereset.

Opvallend is dat op mijn smartphone een aantal Google-accounts uitgelogd waren, maar mijn 'hoofd-account' niet. Wie er getroffen is door dit vreemde fenomeen is niet helemaal duidelijk en Google heeft officieel nog niet gereageerd. Op Reddit zijn veel gebruikers die de problemen ook ervaren.

Wat moet je doen?

VIDEO: Herstel Google account als je niet meer kunt inloggen op Gmail account
DigitaalWijzer

De eerste logische stap is opnieuw inloggen en zorgen dat alles weer gaat werken. Voor de zekerheid kun je het beste ook direct je wachtwoord van de getroffen Google-accounts veranderen. Het wijzigen van je wachtwoord doe je hier.Totdat Google met een verklaring komt weten we niet wat de oorzaak hiervan is, dus kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. Heb jij er ook last van gehad?

Update 24/2 8:52: Google is op de hoogte van het probleem en geeft aan dat het vermoedelijk geen phishing of hack is.

Tip: Vincent

Sources


Article information

Author: Tracy Taylor

Last Updated: 1702574761

Views: 1218

Rating: 3.7 / 5 (117 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tracy Taylor

Birthday: 1969-07-12

Address: 8520 Gilbert Shoals Apt. 347, Patriciastad, MN 91109

Phone: +4174408333615973

Job: Mechanic

Hobby: Sculpting, Running, Wildlife Photography, Fishing, Drone Flying, Cycling, Survival Skills

Introduction: My name is Tracy Taylor, I am a frank, receptive, cherished, dedicated, Gifted, skilled, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.