header banner
Default

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst van Binance in Europa?


  • Binance sluit de deuren in Europa en andere landen na juridische problemen die in de Verenigde Staten begonnen.
  • Het verlies van klanten en marktaandeel heeft grote gevolgen voor Binance en Europese gebruikers, die naar alternatieven op zoek moeten.
  • De toekomst van Binance hangt af van hoe het bedrijf omgaat met veranderende regelgeving.
  • Aanpassingsvermogen en samenwerking met financiële instellingen en overheden lijken cruciaal voor het herstel van vertrouwen en succes.

Binance, een van ‘s werelds grootste crypto exchanges, staat in Europa en ver daarbuiten onder zware druk. Het begon allemaal toen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) begin juni een aanklacht indiende tegen Binance en CEO Changpeng Zhao. Binance werd beschuldigd zonder de vereiste certificaten derivaten aan te bieden, waardoor het bedrijf illegaal opereerde.

Deze ontwikkelingen in de Verenigde Staten hebben niet alleen gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering van Binance in het land zelf, maar zorgden ook voor een domino-effect. Dit heeft ertoe geleid dat Binance haar deuren moest sluiten in onder andere Nigeria, Canada, Australië en veel Europese landen.

Binance trekt zich terug uit verschillende Europese landen

Binance heeft de laatste tijd verschillende tegenslagen moeten incasseren. Zo heeft het bedrijf zich teruggetrokken uit de Nederlandse markt nadat het er niet in slaagde om een licentie te verkrijgen als Virtual Asset Service Provider (VASP), vanwege het niet voldoen aan de anti-witwasrichtlijnen van De Nederlandsche Bank (DNB). Hoewel Nederlandse gebruikers nog steeds geld kunnen opnemen, is het niet langer mogelijk om via Binance te investeren of te handelen.

Om vergelijkbare redenen moest het bedrijf ook haar deuren sluiten in België, Cyprus en Oostenrijk, waar de exchange ook niet voldeed aan de regelgeving op het gebied van anti-witwasrichtlijnen en klantidentificatieprocedures (Know Your Customer). Binance Markets Limited, een dochteronderneming van Binance, werd gedwongen om haar activiteiten in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten nadat de registratie bij de Financial Conduct Authority (FCA) om dezelfde redenen werd ingetrokken.

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor Binance. De exchange verliest een aanzienlijk aantal klanten en ziet haar marktaandeel slinken. Europese gebruikers ondervinden ook hinder doordat zij hun cryptocurrencies van Binance moeten halen en op zoek moeten gaan naar alternatieven.

De toekomst van Binance is onzeker

VIDEO: Hoe Binance in minder dan een jaar ten onder ging | WSJ Wat ging er mis?
The Wall Street Journal

De toekomst van Binance wordt in grote mate bepaald door de manier waarop het bedrijf omgaat met de veranderende regelgeving. Om weer actief te worden in Europese landen waar de deuren gesloten moesten worden, moet Binance voldoen aan alle lokale en internationale voorschriften met betrekking tot anti-witwasmaatregelen en klantidentificatie.

Binance kan er echter ook voor kiezen om zich te concentreren op markten waar de regelgeving voor crypto exchanges vriendelijker is, of waar een groter groeipotentieel bestaat in de cryptomarkt. Het bedrijf staat bekend om haar innovatie en biedt een breed scala aan diensten en producten aan. In de toekomst zou Binance zich kunnen richten op het ontwikkelen en aanbieden van technologieën en diensten die klanten ten goede komen, om zo de concurrentiepositie op de markt weer te versterken.

Om het vertrouwen van regelgevende instanties en de crypto community te herstellen, kan Binance ook op zoek gaan naar samenwerkingen met gevestigde financiële instellingen en overheden. Door samen te werken met deze partijen kan Binance mogelijk een positiever imago opbouwen en laten zien dat ze zich inzetten voor verantwoordelijk en ethisch zakendoen.

Kiezen voor een gereguleerde en betrouwbare exchange is nu belangrijker dan ooit

VIDEO: Waarom Binance naast Collapse zou kunnen zijn
Crypto Rover

De toekomst van Binance is onzeker en hangt van verschillende factoren af. De cryptocurrency-industrie is dynamisch en bedrijven moeten snel kunnen reageren op veranderingen.

Het blijft van groot belang dat beleggers altijd kiezen voor een gereguleerde exchange die voldoet aan alle regelgeving. Bitvavo is een Nederlandse crypto exchange die wordt gereguleerd door DNB en voldoet aan alle regels van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bij Bitvavo kunnen gebruikers meer dan 180 verschillende cryptocurrencies kopen met betaalmethoden als iDEAL, Bancontact en PayPal.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Bitvavo.

Sources


Article information

Author: Justin Powell

Last Updated: 1704237003

Views: 574

Rating: 4.5 / 5 (117 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Justin Powell

Birthday: 1940-12-31

Address: 95346 Miller Drive, Saundersside, CO 58646

Phone: +3546000057976886

Job: Market Research Analyst

Hobby: Bird Watching, Raspberry Pi, Animation, Rock Climbing, Bowling, Baking, Snowboarding

Introduction: My name is Justin Powell, I am a accessible, vibrant, Gifted, Colorful, striking, unwavering, multicolored person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.